Airas Nunes clérigo de Santiago, foi un trovador, compositor e escritor que naciu e viviu na Compostela do século XIII. A súa actividade poética céntrase na segunda metade do citado século e pasou por ser un dos poetas máis ilustres da lírica  galrgo portuguesa, tanto polo número como pola calidade das súas composicións.

A escolla do seu nome para o noso local, como no seu día o foi o de Joam Airas, pretenden ser un convite recuperar da memoria histórica  desta milenaria cidade que na altura era recoñecida como crisol de culturas, o seu esplendor personificado en figuras como a de Airas Nunes entre outros, de quen se considera que participou na composición das cantigas do rei Alfonso X.


Polo tanto a actividade cultural contínua é un elemento fulcral da oferta do noso establecimento, plasmada en multitude de charlar e coloquios, exposicións de artes plásticas, música ao vivo, presentacións de libros, curtametraxes, debates... posto que este tipo de espazos, os cafés, son para nós, ante todo, pontos de econtro, lugares para o diálogo ao redor dun café ou dunha saborosa tarta caseira, sinal de identidade da oferta culinaria propiamente dita.

 

Son xa 23 anos de história os que comtemplan a esta iniciativa pola que se teñen dado cita, entre outras personalidades, o doutor e arquitecto Álvaro Siza, o premio Nobel José Saramago, o pintor Laxeiro..., teñen actuado músicos como Nani García, Xosé Manuel Budiño ou Norge Batista entre outros moitos, e presentado os seus libros os escritores Suso de toro, Manuel Portas ou Manuel Rivas... tamén entre moitos outros.